Unitat 0 (06-09)
Quina terra més rodona! (12-29)
Crestes retallades (30-45)
L'aigua és mandrosa (46-63)
Cel rogent, pluja o vent (64-79)
Animals i animalades (84-101)
Com el peix a l'aigua (102-117)
Cada ovella amb la seva parella (118-135)
A la taula i al llit, al primer crit! (136-151)
Bufa, quina fumera! (156-157)
Qui no té memòria, ha de tenir cames (174-189)
Temps era temps... (190-207)
L'Omar sent amor per Roma (208-223)
UN MÓN MILLOR: Els recursos naturals
UN MÓN MILLOR: Vida sana
UN MÓN MILLOR: La memòria
  • Comenteu amb els alumnes l’objectiu de la sessió: conèixer la importància d’expressar les emocions i els sentiments als qui ens envolten. El treball principal d’aquest taller contribueix a l’adquisició de la competència comunicativa lingüística i la competència d’autonomia i iniciativa personal. El desenvolupament d’aquesta tasca afavorirà la pràctica de les habilitats de comprensió i expressió oral, així com la pràctica de valors personals, el control emocional i la comprensió de la realitat social actual.
  • Comenteu als alumnes que l’expressió de les emocions és un exercici que hem d’aprendre a fer grans i petits per a sentir-nos bé amb nosaltres mateixos i amb el nostre entorn. Comenteu-los, també, que no expressar el que sentim pot portar a confusions, malentesos i problemes de comunicació amb les persones que estimem o amb les quals ens relacionem en la nostra vida diària.
  • Demaneu als alumnes que escoltin atentament l’àudio del fragment dramatitzaticones_recursos%202.ai dues vegades com a mínim: la primera, per a situar-se en el context en què tenen lloc les converses, i la segona, perquè estiguin atents als detalls.
  • A continuació, proposeu-los que facin la lectura conjunta de les preguntes referents a l’audició. Si ho creieu convenient, podeu tornar a passar l’audició i llegir el PDF de la transcripció del text oralicones_recursos%202.ai.
    • Si disposeu de PDI, podeu projectar el PDF i utilitzar l’eina de la cortina perquè els alumnes puguin seguir la lectura a la vegada que escolten l’àudio.
    • Si no disposeu de PDI, els alumnes trobaran els textos orals al final del llibre de l’alumne.
  • Demaneu als alumnes que portin fotografies de persones. Les poden treure de revistes, diaris o dels seus arxius familiars. Formeu grups de dos o tres alumnes i demaneu que analitzin i discuteixin l’emoció que els transmet cada cara fins a arribar a un consens. Finalment, cada grup ha de seleccionar les millors imatges (només una per cada emoció) per a fer-ne un mural.
  • Formeu grups per a jugar al joc d’endevinar cares. Es tracta de representar emocions amb cares i gestos, sense paraules, perquè la resta les endevinin.

ESCOLTA I COMPRÈN

• La Laia.

• En David.

• L’Alba.

• L’Àlex.

• Sí.

ANALITZA

• Resposta model: En un to irat. Impotència, irritació.

Resposta model: En un to baix. Por, angoixa.

Resposta model: T’estimo. Amor.

• Resposta model: En un to reivindicatiu. Ràbia, enuig.

• Resposta oberta.

PREPARA

Respostes procedimentals.

EXPLICA

Resposta procedimental.

Àudio

00:00

x