Unitat 0 (06-09)
Quina terra més rodona! (12-29)
Crestes retallades (30-45)
L'aigua és mandrosa (46-63)
Cel rogent, pluja o vent (64-79)
Animals i animalades (84-101)
Com el peix a l'aigua (102-117)
Cada ovella amb la seva parella (118-135)
A la taula i al llit, al primer crit! (136-151)
Bufa, quina fumera! (156-157)
Qui no té memòria, ha de tenir cames (174-189)
Temps era temps... (190-207)
L'Omar sent amor per Roma (208-223)
UN MÓN MILLOR: Els recursos naturals
UN MÓN MILLOR: Vida sana
UN MÓN MILLOR: La memòria
  • Comenteu amb els alumnes l’objectiu de la sessió: conèixer com es prepara una exposició oral i quines són les seves característiques. El treball principal d’aquest taller contribueix a l’adquisició de la competència comunicativa i lingüística i la competència en el tractament de la informació. El desenvolupament d’aquest taller afavorirà l’aprenentatge de les habilitats en comprensió i expressió oral, així com les habilitats per a la cerca, el tractament i la comunicació de la informació per a transformar-la en coneixement.
  • Demaneu als alumnes que escoltin atentament l’àudio del fragment dramatitzaticones_recursos%202.ai dues vegades com a mínim: la primera, per a situar-se en el context en què té lloc l’exposició oral, i la segona, perquè estiguin atents als detalls.
  • A continuació, proposeu-los que facin la lectura conjunta de les preguntes referents a l’audició. Si ho creieu convenient, podeu tornar a passar l’audició i llegir el PDF de la transcripció del text oralicones_recursos%202.ai.
    • Si disposeu de PDI, podeu projectar el PDF i utilitzar l’eina de la cortina perquè els alumnes puguin seguir la lectura a la vegada que escolten l’àudio.
    • Si no disposeu de PDI, els alumnes trobaran els textos orals al final del llibre de l’alumne.
  • Un cop valorades les exposicions orals, trieu entre tots la millor de cada tema i proposeu als mestres d’altres cursos que els vostres alumnes expliquin les seves exposicions a altres nivells.

ESCOLTA I COMPRÈN

• El senyor Estefanell, professor d’història de la UdG.

El naixement de la llengua catalana.

• Al monestir de Sant Miquel de Cuixà.

• Del dux de Venècia.

Les repoblaven i hi alçaven un castell, una església o un monestir.

• Les Homilies d’Organyà.

ANALITZA

• El primer paràgraf en què parla el professor Estefanell.

• Sí. L’exposició està resumida per a oferir les dades més importants d’un llarg procés.

• Resposta oberta.

• Resposta model: Està ben resumit perquè dóna la informació que cal per a entendre la idea general i el context en què es va produir.

• Sí, exposa una situació: “Imagineu aquesta situació…”

• Resposta model: Sí, perquè es tracta d’una persona amb molta pràctica en exposicions orals.

Resposta model: Sí, perquè ofereix dades objectives que permeten contrastar els seus coneixements.

• Resposta model: Parla sense mirar el full, el seu discurs és molt fluid i fruit del coneixement que té de la temàtica.

Prepara

Respostes procedimentals.

EXPLICA

Resposta procedimental.

Àudio

00:00

x