Unitat 0 (06-09)
Quina terra més rodona! (12-29)
Crestes retallades (30-45)
L'aigua és mandrosa (46-63)
Cel rogent, pluja o vent (64-79)
Animals i animalades (84-101)
Com el peix a l'aigua (102-117)
Cada ovella amb la seva parella (118-135)
A la taula i al llit, al primer crit! (136-151)
Bufa, quina fumera! (156-157)
Qui no té memòria, ha de tenir cames (174-189)
Temps era temps... (190-207)
L'Omar sent amor per Roma (208-223)
UN MÓN MILLOR: Els recursos naturals
UN MÓN MILLOR: Vida sana
UN MÓN MILLOR: La memòria
  • Comenteu amb els alumnes l’objectiu de la sessió: conèixer la importància de la comunicació entre les persones en tots els àmbits de la vida. El treball principal d’aquest taller contribueix a l’adquisició de les competència comunicativa lingüística i audiovisual per tal de desenvolupar les habilitats en comprensió i expressió oral, així com la interacció en situacions comunicatives.
  • Comenteu als alumnes que una bona comunicació entre dues persones o més s’esdevé quan la persona que parla (emissor) produeix un bon missatge i l’adreça de manera adequada a la persona que escolta (receptor). Les males interpretacions del missatge acostumen a provocar els problemes de comunicació.
  • Demaneu als alumnes que escoltin atentament l’àudio del fragment dramatitzaticones_recursos%202.ai dues vegades com a mínim: la primera, per a situar-se en el context en què té lloc la conversa, i la segona, perquè estiguin atents als detalls.
  • A continuació, proposeu-los que facin la lectura conjunta de les preguntes referents a l’audició. Si ho creieu convenient, podeu tornar a passar l’audició i llegir el PDF de la transcripció del text orallicones_recursos%202.ai.
    • Si disposeu de PDI, podeu projectar el PDF i utilitzar l’eina de la cortina perquè els alumnes puguin seguir la lectura a la vegada que escolten l’àudio.
    • Si no disposeu de PDI, els alumnes trobaran els textos orals al final del llibre de l’alumne.

ESCOLTA I COMPRÈN

• Polítiques de medi ambient de l’Ajuntament.

• La destrucció del medi que ens envolta ha provocat la destrucció d’ecosistemes, la desaparició d’espècies d’animals i plantes, la desforestació i la desertització. És la pèrdua de boscos i de la vegetació de la Terra.

• Primer han de pintar el mapa a partir d’unes instruccions, després l’han de comparar amb un del llibre i, finalment, han de fer una explicació a partir de la comparació sobre el consum amb relació a la producció de diversos països.

ANALITZA

• En el primer, parlen una presentadora i un especialista. En el segon, una mestra.

En el primer, es parla de les conseqüències de la destrucció del medi. La idea principal és que la destrucció ocasiona pèrdues molt importants. En el segon, es parla de dur a terme una tasca. La idea principal és fer una comparació entre diversos països per a determinar qüestions de producció i consum.

• Resposta oberta.

• El primer correspon a un text expositiu i el segon, a un text instructiu.

PREPARA

Respostes procedimentals.

EXPLICA

Resposta procedimental.

Àudio

00:00

x