Unitat 0 (06-09)
Quina terra més rodona! (12-29)
Crestes retallades (30-45)
L'aigua és mandrosa (46-63)
Cel rogent, pluja o vent (64-79)
Animals i animalades (84-101)
Com el peix a l'aigua (102-117)
Cada ovella amb la seva parella (118-135)
A la taula i al llit, al primer crit! (136-151)
Bufa, quina fumera! (156-157)
Qui no té memòria, ha de tenir cames (174-189)
Temps era temps... (190-207)
L'Omar sent amor per Roma (208-223)
UN MÓN MILLOR: Els recursos naturals
UN MÓN MILLOR: Vida sana
UN MÓN MILLOR: La memòria

L’escenari d’aquesta unitat és la contaminació del medi ambient. Amb aquest escenari de fons, els alumnes aprendran quina és la importància de la comunicació entre les persones, coneixeran alguns barbarismes de la llengua catalana, aprendran les conjugacions verbals i entendran i distingiran l’estructura d’un text poètic.

 • Proposeu als alumnes que facin l’activitat inicial PICTO%20nou.ai del quadern interactiu. La poden fer individual­ment o entre tots.
 • El treball que us proposem en el còmic d’entrada de la unitat us servirà per a treballar la competència comunicativa i lingüística i per a sondejar els coneixements previs dels alumnes sobre diversos aspectes. A més a més, el treball col·lectiu d’aquesta activitat afavoreix l’agilitat en l’ús del vocabulari, el domini del llenguatge, la comunicació amb els companys i les companyes de classe i, finalment, l’ampliació de coneixements previs de l’alumne.
 • Demaneu als alumnes que observin la làmina, que resolguin les preguntes plantejades i que, després, contestin aquestes preguntes oralment:
  • A quin escenari es troben els nens i les nenes de les vinyetes?
  • Per què fan mala cara i es tapen el nas?
  • A quin joc proposen jugar?
  • Per què en l’última vinyeta la paraula fulla no és correcta?
 • Debateu en grup qüestions relacionades amb la conservació del medi: si creuen que cadascú de nosaltres pot i ha de contribuir a fer disminuir la contaminació i com ho pot fer (estalvi elèctric, consum responsable de l’aigua...), etc.
 • En aquesta unitat es treballa, també, la correcció en la parla. Podeu preguntar als alumnes si saben què són els barbarismes. En cas afirmatiu, podeu escriure una petita llista a la pissarra de tots els barbarismes que es diguin a classe i anar ampliant-la durant el treball de la unitat. En acabar, poden comptar quantes paraules mal dites hi ha en la llista i buscar les paraules correctes per a substituir-les.
 • Per a organitzar el treball de la unitat, disposeu de la programació en format de texticones_recursos%202.aio en format PDFicones_recursos%202.ai, que us permetrà adaptar els objectius, els continguts, les competències bàsiques i els criteris d’avaluació al vostre grup classe.

Àudio

00:00

x