Unitat 0 (06-09)
Quina terra més rodona! (12-29)
Crestes retallades (30-45)
L'aigua és mandrosa (46-63)
Cel rogent, pluja o vent (64-79)
Animals i animalades (84-101)
Com el peix a l'aigua (102-117)
Cada ovella amb la seva parella (118-135)
A la taula i al llit, al primer crit! (136-151)
Bufa, quina fumera! (156-157)
Qui no té memòria, ha de tenir cames (174-189)
Temps era temps... (190-207)
L'Omar sent amor per Roma (208-223)
UN MÓN MILLOR: Els recursos naturals
UN MÓN MILLOR: Vida sana
UN MÓN MILLOR: La memòria
  • Comenteu amb els alumnes l’objectiu de la sessió: conèixer les característiques de la publicitat radiofònica. El treball principal d’aquest taller contribueix a l’adquisició de les competències comunicatives lingüística i audiovisual, artística i cultura i del tractament de la informació i competència digital per tal d’afavorir l’expressió i la comunicació a través dels llenguatges i els mitjans artístics, la interacció en situacions comunicatives i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per a la producció de coneixement. A més, també afavoreix l’actitud crítica i reflexiva.
  • Abans de començar les activitats, podeu parlar sobre els diferents tipus d’anuncis (TV, ràdio, revistes, tanques…) i preguntar-los si en coneixen cap que els hagi cridat l’atenció, per la seva qualitat, per la música o per qualsevol altre aspecte.
  • Demaneu als alumnes que escoltin atentament l’àudio del fragment dramatitzaticones_recursos%202.ai dues vegades com a mínim: la primera, per a situar-se en el context en què tenen lloc els anuncis, i la segona, perquè estiguin atents als detalls.
  • A continuació, proposeu-los que facin la lectura conjunta de les preguntes referents a l’audició. Si ho creieu convenient, podeu tornar a passar l’audició i llegir el PDF de la transcripció del text oralicones_recursos%202.ai.
    • Si disposeu de PDI, podeu projectar el PDF i utilitzar l’eina de la cortina perquè els alumnes puguin seguir la lectura a la vegada que escolten l’àudio.
    • Si no disposeu de PDI, els alumnes trobaran els textos orals al final del llibre de l’alumne.
  • Quan treballeu l’activitat relacionada amb la sinceritat de la publicitat, podeu ampliar-la amb exemples i casos concrets de publicitat enganyosa que coneguin, de tal manera que expliquin si han sentit decepció després de comprar un producte. Pot ser un bon moment per a treballar les habilitats socials, a més de l’actitud crítica i reflexiva.

ESCOLTA I COMPRÈN

• Cal menjar fruita cada dia en els diferents àpats que fem.

• Té un 80% més de calci, conté vitamina D i és baix en greix.

• Un panet farcit amb xocolata que s’anomena Bollixoco.

ANALITZA

Que els tres productes són bons per al cos. Per a vendre més.

• Música, sons, diàlegs entre personatges, veu de narradors.

• Primera: 5 vegades. Segona: 6 vegades. Tercera: 5 vegades (tot i que modificant el nom). Estar sa, créixer adequadament, alimentar-se correctament…

• Primera: als nens. Segona: als adults que compren els iogurts. Tercera: als nens.

• Resposta model: Sí. Perquè inclouen tots els elements que criden l’atenció de l’oient.

• Resposta model: Sí.

• Resposta oberta.

Prepara

Respostes procedimentals.

EXPLICA

Resposta procedimental.

Àudio

00:00

x