Unitat 0 (06-09)
Quina terra més rodona! (12-29)
Crestes retallades (30-45)
L'aigua és mandrosa (46-63)
Cel rogent, pluja o vent (64-79)
Animals i animalades (84-101)
Com el peix a l'aigua (102-117)
Cada ovella amb la seva parella (118-135)
A la taula i al llit, al primer crit! (136-151)
Bufa, quina fumera! (156-157)
Qui no té memòria, ha de tenir cames (174-189)
Temps era temps... (190-207)
L'Omar sent amor per Roma (208-223)
UN MÓN MILLOR: Els recursos naturals
UN MÓN MILLOR: Vida sana
UN MÓN MILLOR: La memòria

L’escenari d’aquesta unitat està vinculat amb la nutrició dels éssers humans. Amb aquest escenari de fons, els alumnes coneixeran les característiques de la publicitat, aprendran a aplicar les regles d’accentuació i, fins i tot, practicaran l’escriptura d’eslògans publicitaris.

 • Proposeu als alumnes que facin l’activitat inicialPICTO%20nou.ai del quadern interactiu. La poden fer individualment o entre tots.
 • El treball que us proposem en el còmic d’entrada de la unitat us servirà per a treballar la competència comunicativa i lingüística i per a sondejar els coneixements previs dels alumnes sobre diversos aspectes. A més a més, el treball col·lectiu d’aquesta activitat afavoreix l’agilitat en l’ús del vocabulari, el domini del llenguatge, la comunicació amb els companys i les companyes de classe i, finalment, l’ampliació de coneixements previs de l’alumne.
 • Demaneu als alumnes que observin la làmina, que resolguin les preguntes plantejades i que, després, contestin aquestes preguntes oralment:
  • A quin escenari es troben els nens i nenes?
  • Per què una de les noies del còmic assenyala la nena que menja?
  • Quins objectes fan servir com a micròfon? Per què?
  • Trobes que estan ben pensades les cançons que se’ls han acudit, als personatges?
 • Després de llegir el còmic, comenceu un petit debat per a saber si l’alumnat és prou conscient de la importància que té l’alimentació per al seu desenvolupament físic i, fins i tot, per a poder dur a terme les activitats de la vida diària amb prou èxit. Cal tractar qüestions com aquestes: la necessitat de menjar tota mena d’aliments (encara que uns ens agradin més que uns altres) i de manera equilibrada, la conveniència de no menjar a deshora, la importància de l’esmorzar...
 • Si ho creieu convenient, podeu fer que el debat tracti aspectes més seriosos i d’actualitat, com, per exemple, els trastorns de l’alimentació propis de nois i noies de la seva edat o més grans (anorèxia, bulímia…) i els des-ordres que els suposen (físics, psicològics). Podeu parlar-los de diverses associacions i entitats que treballen per ajudar els nois i les noies que pateixen aquests trastorns, com, per exemple, l’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímiaicones_recursos%202.ai, l’Associació Espanyola per a l’estudi dels Trastorns de Conducta Alimentàriaicones_recursos%202.ai o la Federació Espanyola de les Societats de la Nutrició i l’Alimentació Dietèticaicones_recursos%202.ai.
 • Per a organitzar el treball de la unitat, disposeu de la programació en format de texticones_recursos%202.ai o en format PDFicones_recursos%202.ai, que us permetrà adaptar els objectius, els continguts, les competències bàsiques i els criteris d’avaluació al vostre grup classe.

Àudio

00:00

x