Unitat 0 (06-09)
Quina terra més rodona! (12-29)
Crestes retallades (30-45)
L'aigua és mandrosa (46-63)
Cel rogent, pluja o vent (64-79)
Animals i animalades (84-101)
Com el peix a l'aigua (102-117)
Cada ovella amb la seva parella (118-135)
A la taula i al llit, al primer crit! (136-151)
Bufa, quina fumera! (156-157)
Qui no té memòria, ha de tenir cames (174-189)
Temps era temps... (190-207)
L'Omar sent amor per Roma (208-223)
UN MÓN MILLOR: Els recursos naturals
UN MÓN MILLOR: Vida sana
UN MÓN MILLOR: La memòria
  • Comenteu amb els alumnes l’objectiu de la sessió: conèixer com funciona una biblioteca i com s’hi ha de cercar la informació. El treball principal d’aquest taller contribueix a l’adquisició de les competències bàsiques en el tractament de la informació, d’aprendre a aprendre i social i ciutadana.
  • Plantegeu la biblioteca com un servei públic a través del qual els ajuntaments de les nostres ciutats posen a l’abast de la ciutadania materials culturals i un espai on es poden consultar sense necessitat d’haver de comprar-los directament, és a dir, sense que això suposi una despesa econòmica.
  • Demaneu als alumnes que escoltin atentament l’àudio del fragment dramatitzaticones_recursos%202.ai dues vegades com a mínim. La primera, per a situar-se en el context en què té lloc la conversa, i la segona, perquè estiguin atents als detalls.
  • A continuació, proposeu-los que facin la lectura conjunta de les preguntes referents a l’audició. Si ho creieu convenient, podeu tornar a passar l’audició i llegir el PDF de la transcripció del text oralicones_recursos%202.ai.
    • Si disposeu de PDI, podeu projectar el PDF i utilitzar l’eina de la cortina perquè els alumnes puguin seguir la lectura a la vegada que escolten l’àudio.
    • Si no disposeu de PDI, els alumnes trobaran els textos orals al final del llibre de l’alumne.
  • Podeu mostrar als alumnes com funciona el catàleg virtual de biblioteques de la xarxa de la Diputació de Barcelonaicones_recursos%202.ai. Expliqueu-los que és una bona manera de comprovar a quina biblioteca podem trobar un llibre que ens interessi.

ESCOLTA I COMPRÈN

• La bibliotecària.

• Opina que no cal perquè ella ja ha anat moltes vegades a la biblioteca i ja sap com funciona. Resposta oberta.

• És incorrecte perquè no explica de quina manera cal buscar un llibre a les prestatgeries. No és informació suficient.

• Corresponen a la part de la signatura que indica la franja d’edat a la qual s’adreça el llibre.

ANALITZA

S’organitza el material en seccions, i cada secció s’organitza per prestatgeries. A les prestatgeries els llibres s’ordenen a partir d’una signatura, que inclou informació de la temàtica del llibre, el cognom de l’autor i la franja d’edat a la qual va adreçat.

• Revistes, discos compactes, pel·lícules, llibres…

• Revistes, discos compactes, pel·lícules…

És el codi identificatiu de l’obra i es col·loca en el llom del llibre.

• Resposta model: Sí.

PREPARA

Respostes procedimentals.

EXPLICA

Resposta procedimental.

Àudio

00:00

x