Unitat 0 (06-09)
Quina terra més rodona! (12-29)
Crestes retallades (30-45)
L'aigua és mandrosa (46-63)
Cel rogent, pluja o vent (64-79)
Animals i animalades (84-101)
Com el peix a l'aigua (102-117)
Cada ovella amb la seva parella (118-135)
A la taula i al llit, al primer crit! (136-151)
Bufa, quina fumera! (156-157)
Qui no té memòria, ha de tenir cames (174-189)
Temps era temps... (190-207)
L'Omar sent amor per Roma (208-223)
UN MÓN MILLOR: Els recursos naturals
UN MÓN MILLOR: Vida sana
UN MÓN MILLOR: La memòria

L’escenari d’aquesta unitat és la nutrició dels éssers vius. Amb aquest escenari de fons, els alumnes aprendran a buscar informació en una biblioteca i a conèixer el vocabulari específic d’aquests centres, a comprendre el sentit real de les frases fetes, a elaborar i redactar comparacions, a identificar els complements del nom i a escriure textos que donin instruccions per a fer alguna cosa.

 • Proposeu als alumnes que facin l’activitat inicialPICTO%20nou.ai del quadern interactiu. La poden fer individualment o entre tots.
 • El treball que proposem en el còmic d’entrada de la unitat servirà per a treballar la competència comunicativa i lingüística i per a sondejar els coneixements previs dels alumnes sobre diversos aspectes. A més a més, el treball col·lectiu d’aquesta activitat afavoreix l’agilitat en l’ús del vocabulari, el domini del llenguatge, la comunicació amb els companys i les companyes de classe i, finalment, l’ampliació de coneixements previs de l’alumne.
 • Demaneu als alumnes que observin la làmina, que resolguin les preguntes plantejades i que, després, contestin aquestes preguntes oralment:
  • A quin escenari es troben els nens i les nenes de les vinyetes?
  • A quin joc juguen?
  • Com es juga al joc de l’oca?
  • Creieu que tots els ramats s’assemblen? Per què?
 • Proposeu als alumnes que expliquin alguna experiència que hagin viscut relacionada amb l’alimentació dels animals (d’una mascota, per exemple).
 • Podeu preguntar-los a quina secció d’una biblioteca creuen que podrien trobar llibres relacionats amb animals. Podeu distingir les diferents tipologies (ficció, no-ficció, enciclopèdia).
 • Per a organitzar el treball de la unitat, disposeu de la programació en format de texticones_recursos%202.ai o en format PDFicones_recursos%202.ai, que us permetrà adaptar els objectius, els continguts, les competències bàsiques i els criteris d’avaluació al vostre grup classe.

Àudio

00:00

x