Unitat 0 (06-09)
Quina terra més rodona! (12-29)
Crestes retallades (30-45)
L'aigua és mandrosa (46-63)
Cel rogent, pluja o vent (64-79)
Animals i animalades (84-101)
Com el peix a l'aigua (102-117)
Cada ovella amb la seva parella (118-135)
A la taula i al llit, al primer crit! (136-151)
Bufa, quina fumera! (156-157)
Qui no té memòria, ha de tenir cames (174-189)
Temps era temps... (190-207)
L'Omar sent amor per Roma (208-223)
UN MÓN MILLOR: Els recursos naturals
UN MÓN MILLOR: Vida sana
UN MÓN MILLOR: La memòria
  • Comenteu amb els alumnes l’objectiu de la sessió: aprendre a recitar un poema en veu alta. El treball principal d’aquest taller contribueix a l’adquisició de les competències comunicativa --lingüística i audiovisual-- i artística. També afavoreix l’expressió i la comunicació a través dels llenguatges.
  • Demaneu als alumnes que escoltin atentament l’àudio del fragment dramatitzaticones_recursos%202.ai dues vegades com a mínim. La primera, per a situar-se en el context en què té lloc la conversa, i la segona, per a estar atents als detalls.
  • A continuació, proposeu-los que facin la lectura conjunta de les preguntes referents a l’audició. Si ho creieu convenient, podeu tornar a passar l’audició i llegir el PDF de la transcripció del text oralicones_recursos%202.ai.
    • Si disposeu de PDI, podeu projectar el PDF i utilitzar l’eina de la cortina perquè els alumnes puguin seguir la lectura a la vegada que escolten l’àudio.
    • Si no disposeu de PDI, els alumnes trobaran els textos orals al final del llibre de l’alumne.
  • Un cop s’hagin preparat individualment la lectura del poema “La gatosa”, demaneu que diversos voluntaris el recitin en veu alta a la resta de companys i companyes de la classe, que han d’escoltar-lo atentament per a fer-ne una valoració respectuosa de la lectura. Podeu anotar a la pissarra les qüestions en què s’han de fixar a l’hora de valorar les lectures dels poemes: entonació, pronunciació clara, velocitat (respectar els punts i les comes), ritme constant, to de veu (sobretot a final de vers i per a remarcar el sentit del text). Després d’uns dies de preparació individual, en què els “rapsodes” hauran d’assajar individualment i aplicar les millores que els han indicat els companys i les companyes, els podeu proposar d’anar a recitar el poema a diverses classes de cicle inicial o d’educació infantil.

ESCOLTA I COMPRÈN

• És un petit arbust espinós, amb flors grogues i fulles escasses i petites.

• S’ha esgarrinxat la cama amb la gatosa mentre caminava pel bosc. Aconsella caminar ben despert.

• La natura.

ANALITZA

És un poema curt. Té dues estrofes i 12 versos. Rimen: esgarrinxat / quedat, dolorida / ferida, alerta / desperta, advertit / florit.

• Respostes obertes.

Prepara

Respostes procedimentals.

EXPLICA

Resposta procedimental.

Àudio

00:00

x