Unitat 0 (06-09)
Quina terra més rodona! (12-29)
Crestes retallades (30-45)
L'aigua és mandrosa (46-63)
Cel rogent, pluja o vent (64-79)
Animals i animalades (84-101)
Com el peix a l'aigua (102-117)
Cada ovella amb la seva parella (118-135)
A la taula i al llit, al primer crit! (136-151)
Bufa, quina fumera! (156-157)
Qui no té memòria, ha de tenir cames (174-189)
Temps era temps... (190-207)
L'Omar sent amor per Roma (208-223)
UN MÓN MILLOR: Els recursos naturals
UN MÓN MILLOR: Vida sana
UN MÓN MILLOR: La memòria
  • Comenteu amb els alumnes l’objectiu de la sessió: aprendre a descriure un animal. El treball principal d’aquest taller contribueix a l’adquisició de la competència comunicativa lingüística i audiovisual i la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic i afavoreix l’expressió oral i escrita, així com la comprensió i interpretació de la vida, el món físic i les seves interaccions. Elaborar una descripció és un fet habitual en la nostra vida quotidiana i ens serà útil tant en l’àmbit de l’escriptura com en l’àmbit de la comunicació oral.
  • Demaneu als alumnes que escoltin atentament l’àudio del fragment dramatitzaticones_recursos%202.ai dues vegades com a mínim. La primera, per a situar-se en el context en què tenen lloc les converses, i la segona, perquè estiguin atents als detalls.
  • A continuació, proposeu-los que facin la lectura conjunta de les preguntes referents a l’audició. Si ho creieu convenient, podeu tornar a passar l’audició i llegir el PDF de la transcripció del text oralicones_recursos%202.ai.
    • Si disposeu de PDI, podeu projectar el PDF i utilitzar l’eina de la cortina perquè els alumnes puguin seguir la lectura a la vegada que escolten l’àudio.
    • Si no disposeu de PDI, els alumnes trobaran els textos orals al final del seu llibre.
  • Per a començar a treballar la descripció en grup, podeu adjudicar a cada nen o nena un animal perquè en faci la descripció sense que els altres sàpiguen quin animal ha tocat a cadascú. Després, formeu parelles i feu que un membre de la parella llegeixi la descripció a l’altre perquè aquest l’endevini. Al final de tot, parleu de com ha anat l’activitat i comenteu si han endevinat les descripcions (si no les han endevinat, demaneu-los que expliquin per què). Cal que intentin fer una crítica constructiva de la descripció del company o la companya.

ESCOLTA I COMPRÈN

• Perquè la va seguir.

• Perquè en Ricard li demana que sigui més concreta en la descripció del gos.

ANALITZA

L’Alba diu que el gos és mitjanet, ni alt ni baix, pèl marronós i orelles llargues. En canvi, en Ricard diu que el gos té unes potes musculoses, el pelatge suau i curt. Té les orelles força llargues i li pengen pels costats del cap. Tot i que té gairebé tot el pèl de color marró, el pit, la punta de la cua i les potes són de color blanc. Tots dos descriuen com és físicament el gos, però un és molt concret i l’altre no.

Resposta model: La descripció d’en Ricard, perquè és molt més concreta i ofereix més elements.

• Resposta model: Als gossos de les imatges A, C i D.

Prepara

Respostes procedimentals.

EXPLICA

Resposta procedimental.

Àudio

00:00

x