Unitat 0 (06-09)
Quina terra més rodona! (12-29)
Crestes retallades (30-45)
L'aigua és mandrosa (46-63)
Cel rogent, pluja o vent (64-79)
Animals i animalades (84-101)
Com el peix a l'aigua (102-117)
Cada ovella amb la seva parella (118-135)
A la taula i al llit, al primer crit! (136-151)
Bufa, quina fumera! (156-157)
Qui no té memòria, ha de tenir cames (174-189)
Temps era temps... (190-207)
L'Omar sent amor per Roma (208-223)
UN MÓN MILLOR: Els recursos naturals
UN MÓN MILLOR: Vida sana
UN MÓN MILLOR: La memòria
  • Comenteu amb els alumnes l’objectiu de la sessió: aprendre a llegir un text en veu alta sense entrebancar-se ni patir. El treball principal d’aquest taller contribueix a l’adquisició de les competències comunicativa lingüística i audiovisual i afavoreix la comprensió oral i l’expressió oral.
  • Demaneu als alumnes que escoltin atentament l’àudio del fragment dramatitzaticones_recursos%202.ai dues vegades com a mínim. La primera, per a situar-se en el context en què té lloc la conversa, i la segona, perquè estiguin atents als detalls.
  • A continuació, proposeu-los que facin la lectura conjunta de les preguntes referents a l’audició. Si ho creieu convenient, podeu tornar a passar l’audició i llegir el PDF de la transcripció del text oralicones_recursos%202.ai.
    • Si disposeu de PDI, podeu projectar el PDF i utilitzar l’eina de la cortina perquè els alumnes puguin seguir la lectura a la vegada que escolten l’àudio.
    • Si no disposeu de PDI, els alumnes trobaran els textos orals al final del llibre de l’alumne.
  • Per a fer més motivadora l’activitat, és a dir, perquè els nens i les nenes hi trobin una utilitat immediata, podeu acordar amb el mestre o la mestra de primer de primària, o fins i tot d’infantil, que els vostres alumnes vagin a aquestes classes de tant en tant per a llegir contes als més petits de l’escola. Així, a més de motivar-los l’interès per aquesta mena d’activitat i de facilitar a aquells que estan aprenent a llegir altres models de lectura, a part del de la seva mestra, estareu fomentant les relacions entre els nens i les nenes de classes i edats diferents.

ESCOLTA I COMPRÈN

En Pere.

Que abaixi la música. La Marta s’enfada.

Perquè cadascú vol una cosa diferent.

Un fragment del llibre El petit Nicolas.

Va de germana gran i de llesta.

La Marta s’ha pres seriosament el repte de la lectura en veu alta.

ANALITZA

• A la Marta li costa, i s’encalla quan ha de pronunciar els noms dels personatges.

• En Pere sí, perquè ha practicat.

• No, perquè s’atura en algunes paraules.

• Sí.

• Es menja alguna lletra. Per exemple: diu piló en lloc de pilot.

• Resposta oberta.

• Resposta oberta.

Prepara

Respostes procedimentals.

EXPLICA

Resposta procedimental.

Àudio

00:00

x