Unitat 0 (06-09)
Quina terra més rodona! (12-29)
Crestes retallades (30-45)
L'aigua és mandrosa (46-63)
Cel rogent, pluja o vent (64-79)
Animals i animalades (84-101)
Com el peix a l'aigua (102-117)
Cada ovella amb la seva parella (118-135)
A la taula i al llit, al primer crit! (136-151)
Bufa, quina fumera! (156-157)
Qui no té memòria, ha de tenir cames (174-189)
Temps era temps... (190-207)
L'Omar sent amor per Roma (208-223)
UN MÓN MILLOR: Els recursos naturals
UN MÓN MILLOR: Vida sana
UN MÓN MILLOR: La memòria

L’escenari d’aquesta unitat està relacionat amb l’atmosfera i el clima. Amb aquest escenari de fons, els alumnes aprendran a distingir entre un text narratiu i un text dramàtic, practicaran la lectura en veu alta, identificaran les vocals neutres i aprendran a escriure-les.

 • Proposeu als alumnes que facin l’activitat inicialPICTO%20nou.ai del quadern interactiu. La poden fer individualment o entre tots.
 • Les activitats que us proposem en el còmic d’entrada de la unitat us serviran per a treballar la competència comunicativa i lingüística i per a sondejar els coneixements previs dels alumnes sobre diversos aspectes. A més a més, el treball col·lectiu d’aquesta activitat afavoreix l’agilitat en l’ús del vocabulari, el domini del llenguatge, la comunicació amb els companys i les companyes de classe i, finalment, l’ampliació de coneixements previs dels alumnes.
 • Demaneu als alumnes que observin la làmina, que resolguin les preguntes plantejades i que, després, contestin aquestes preguntes oralment:
  • Quin clima fa?
  • Quines són les característiques d’aquest clima?
  • Quina proposta fa un dels personatges?
  • Per què els personatges es mostren tan contents en l’última vinyeta?
 • Proposeu als alumnes que expliquin alguna experiència que tingui a veure amb la pluja.
 • Animeu-los a parlar de la importància que té el clima en la nostra vida (de quina manera afecta l’agricultura, la ramaderia, els esports a l’aire lliure...).
 • Demaneu-los que, entre tots, facin una llista de refranys que tinguin a veure amb el temps i el clima i comenteu què signifiquen. Podeu posar com a exemple el refrany que dóna títol a la unitat (Cel rogent, pluja o vent) o d’altres, com, per exemple, aquests: Quan al cel hi ha cabretes, al terra hi ha pastetes; En temps de belluga, campi qui puga; Lluna brillant, bon temps per endavant; Si la bèstia esternuda, és que el temps muda; Temps de floretes, temps d’amoretes; Any plujós, pagès joiós; Hivern plujós, estiu abundós; Març ventós i abril plujós fan el maig florit i hermós; Pasqua plujosa, collita abundosa. També podeu consultar l’enllaç següent, en què trobareu 300 refranys i dites catalanes sobre el tempsicones_recursos%202.ai.
 • Per a organitzar el treball de la unitat, disposeu de la programació en format de texticones_recursos%202.aio en format PDFicones_recursos%202.ai, que us permetrà adaptar els objectius, els continguts, les competències bàsiques i els criteris d’avaluació al vostre grup classe.

Àudio

00:00

x