Unitat 0 (06-09)
Quina terra més rodona! (12-29)
Crestes retallades (30-45)
L'aigua és mandrosa (46-63)
Cel rogent, pluja o vent (64-79)
Animals i animalades (84-101)
Com el peix a l'aigua (102-117)
Cada ovella amb la seva parella (118-135)
A la taula i al llit, al primer crit! (136-151)
Bufa, quina fumera! (156-157)
Qui no té memòria, ha de tenir cames (174-189)
Temps era temps... (190-207)
L'Omar sent amor per Roma (208-223)
UN MÓN MILLOR: Els recursos naturals
UN MÓN MILLOR: Vida sana
UN MÓN MILLOR: La memòria
  • Comenteu amb els alumnes l’objectiu de la sessió: aprendre a adequar el llenguatge segons el tema de què parlem o segons el lloc on siguem. El treball principal d’aquest taller contribueix a l’adquisició de les competències comunicativa --lingüística i audiovisual-- i social i ciutadana per a comprendre la realitat social en què es viu i afrontar la convivència de manera adequada i plena.
  • Demaneu als alumnes que escoltin atentament l’àudio del fragment dramatitzaticones_recursos%202.ai dues vegades com a mínim. La primera, per a situar-se en el context en què tenen lloc les converses, i la segona, perquè estiguin atents als detalls.
  • A continuació, proposeu-los que facin la lectura conjunta de les preguntes referents a l’audició. Si ho creieu convenient, podeu tornar a passar l’audició i llegir el PDF de la transcripció del text oralicones_recursos%202.ai, que teniu al final de la guia.
    • Si disposeu de PDI, podeu projectar el PDF i utilitzar l’eina de la cortina perquè els alumnes puguin seguir la lectura a la vegada que escolten l’àudio.
    • Si no disposeu de PDI, els alumnes trobaran els textos orals al final del llibre de l’alumne.

ESCOLTA I COMPRÈN

Conversa 1: quatre personatges i decideixen si van o no al riu. Tenen una relació d’amistat. Conversa 2: dos personatges i també decideixen si van al riu o no. Tenen una relació de coneixença mútua.

ANALITZA

• Primera: llenguatge col·loquial. Segona: llenguatge formal.

• Primer cas: “Ja ho veus, nen, aquí penjats.” Segon cas: “Hola, Joan! Doncs, mira, descansant una mica…”

• Primera conversa: “I si anem al riu?” Segona: “Senyor Josep, què li sembla si ens acostem al riu i mirem com pesquen?”

• Amics: “A pescar? Quin paio més curt! I amb què pesquem, amb les mans o què?”, “Jo estic fet caldo. Passo” “Ei, Joan, però només una estoneta, eh? Jo he de pirar d’aquí a mitja hora, que ma mare, si no, em farà la cara nova.” Senyor Josep: “Ai, que n’ets de bona persona, noiet. Però no ho facis pas per mi. Et ve de gust a tu?”

• Primera: “Doncs sabeu què us dic? Que ja us ho fareu!” Segona: “No pateixi, senyor Josep. Ho entenc perfectament. Un altre dia ja hi anirem!”

• Primera: es parlen de tu. Segona: de vostè.

• Resposta model: Penya, penjats, mantes, curt, col·legues…

Prepara

Respostes procedimentals.

EXPLICA

Resposta procedimental.

Àudio

00:00

x