Unitat 0 (06-09)
Quina terra més rodona! (12-29)
Crestes retallades (30-45)
L'aigua és mandrosa (46-63)
Cel rogent, pluja o vent (64-79)
Animals i animalades (84-101)
Com el peix a l'aigua (102-117)
Cada ovella amb la seva parella (118-135)
A la taula i al llit, al primer crit! (136-151)
Bufa, quina fumera! (156-157)
Qui no té memòria, ha de tenir cames (174-189)
Temps era temps... (190-207)
L'Omar sent amor per Roma (208-223)
UN MÓN MILLOR: Els recursos naturals
UN MÓN MILLOR: Vida sana
UN MÓN MILLOR: La memòria

L’escenari d’aquesta unitat està relacionat amb l’aigua (la hidrosfera, els rius, el cicle de l’aigua...). Amb aquest escenari de fons, els alumnes aprendran a distingir els registres formals i els col·loquials, identificaran el camp semàntic al qual pertany una paraula, faran concordar el subjecte i el predicat, construiran oracions sense subjecte i aprendran a fer un esquema.

 • Proposeu als alumnes que facin l’activitat inicialPICTO%20nou.ai del quadern interactiu. La poden fer individualment o entre tots.
 • Les activitats que us proposem en el còmic d’entrada de la unitat us serviran per a treballar la competència comunicativa i lingüística i per a sondejar els coneixements previs dels alumnes sobre diversos aspectes. A més a més, el treball col·lectiu d’aquesta activitat afavoreix l’agilitat en l’ús del vocabulari, el domini del llenguatge, la comunicació amb els companys i les companyes de classe i, finalment, l’ampliació de coneixements previs dels alumnes.
 • Demaneu als alumnes que observin la làmina, que resolguin les preguntes plantejades i que, després, contestin aquestes preguntes oralment:
  • On són els nens?
  • De quin tema estan parlant?
  • Quina proposta fa un dels personatges?
  • Per què un dels grups tindrà avantatge?
 • Proposeu als alumnes que expliquin alguna experiència que tingui a veure amb l’aigua.
 • Parleu de la importància que té l’aigua en la nostra vida, tant fisiològicament com globalment (natura, medi ambient, estacions de l’any...).
 • Demaneu-los que facin memòria i, entre tots, feu una llista dels rius propers a la vostra població. Després, proposeu-los que els localitzin en un mapa físic o que consultin la xarxa hidrogràfica de Catalunyaicones_recursos%202.ai.
 • Per a organitzar el treball de la unitat, disposeu de la programació en format de texticones_recursos%202.ai o en format PDFicones_recursos%202.ai, que us permetrà adaptar els objectius, els continguts, les competències bàsiques i els criteris d’avaluació al vostre grup classe.

Àudio

00:00

x