TEXT
ÀUDIO

L’aigua a Catalunya és un recurs limitat. Per això hem de fer-ne un bon ús, sense malgastar-la, per tal que la puguem usar els humans, i també perquè es puguin cobrir les necessitats del medi natural i de les espècies que hi conviuen. En aquestes condicions, podem optar per adaptar el medi ambient a les nostres necessitats d’aigua o bé adaptar les nostres necessitats al medi. Una justa combinació de les dues alternatives ens durà a una utilització sostenible de l’aigua, per tal de garantir-ne la disponibilitat.

Dictat 3