Unitat 0 (06-09)
Quina terra més rodona! (12-29)
Crestes retallades (30-45)
L'aigua és mandrosa (46-63)
Cel rogent, pluja o vent (64-79)
Animals i animalades (84-101)
Com el peix a l'aigua (102-117)
Cada ovella amb la seva parella (118-135)
A la taula i al llit, al primer crit! (136-151)
Bufa, quina fumera! (156-157)
Qui no té memòria, ha de tenir cames (174-189)
Temps era temps... (190-207)
L'Omar sent amor per Roma (208-223)
UN MÓN MILLOR: Els recursos naturals
UN MÓN MILLOR: Vida sana
UN MÓN MILLOR: La memòria
  • Comenteu amb els alumnes l’objectiu de la sessió: aprendre a descriure una imatge. El treball principal d’aquest taller contribueix a l’adquisició de les competències comunicativa --lingüística i audiovisual-- i artística. També afavoreix l’expressió i la comunicació a través dels llenguatges.
  • Demaneu als alumnes que escoltin atentament l’àudio del fragment dramatitzaticones_recursos%202.ai dues vegades com a mínim. La primera, per a situar-se en el context en què té lloc la descripció, i la segona, perquè estiguin atents als detalls.
  • A continuació, podeu fer la lectura conjunta de les preguntes referents a l’audició. Si ho creieu convenient, podeu tornar a escoltar l’audició i llegir el PDF de la transcripció del text oralicones_recursos%202.ai.
    • Si disposeu de PDI, podeu projectar el PDF i utilitzar l’eina de la cortina perquè els alumnes puguin seguir la lectura a la vegada que escolten l’àudio.
    • Si no disposeu de PDI, els alumnes trobaran els textos orals al final del seu llibre.
  • Demaneu als alumnes que exposin les seves preferències sobre els paisatges de muntanya, muntanyes nevades, llacs, prats florits..., i que n’expliquin els motius. Proposeu-los també que comentin les sensacions que els produeixen aquests paisatges. Si es dóna el cas que un mateix paisatge produeix sensacions o sentiments diferents en l’alumnat, aprofiteu l’ocasió per a remarcar el caràcter individual i respectable de cada sensació o sentiment. Pot ser un bon moment per a treballar les habilitats socials de convivència i coeducació.
  • Com a activitat de consolidació, els podeu proposar que portin imatges de paisatges (fotogràfiques o pictòriques) per a poder elaborar un joc per a tota la classe. Demaneu als alumnes que descriguin les imatges en veu alta fent servir com a mínim dues estructures comparatives. Quan acabi la descripció, els companys han de dir quina és la imatge descrita.

ESCOLTA I COMPRÈN

• L’Eva descriu la imatge B.

• En Joan descriu la imatge C.

• La Gisela descriu la imatge A.

ANALITZA

• Sí. A: blau, verd, blanc. B: blau, verd, blanc. C: blau, marró.

• Pau, fred, solitud, força, immensitat, desolació, tristor, alegria, vida, ganes de riure.

• Amb soldats.

• Com un personatge amb barret blanc que mostra les dents. Poc definides.

El cel. Es descriu amb el color blau en les imatges A i B i amb el color blau poc intens en la imatge C.

• Resposta oberta.

• tranquil, pausat, blanc, secs, alegre, radiant, preferit…

Prepara

Respostes procedimentals.

EXPLICA

Resposta procedimental.

Àudio

00:00

x