Unitat 0 (06-09)
Quina terra més rodona! (12-29)
Crestes retallades (30-45)
L'aigua és mandrosa (46-63)
Cel rogent, pluja o vent (64-79)
Animals i animalades (84-101)
Com el peix a l'aigua (102-117)
Cada ovella amb la seva parella (118-135)
A la taula i al llit, al primer crit! (136-151)
Bufa, quina fumera! (156-157)
Qui no té memòria, ha de tenir cames (174-189)
Temps era temps... (190-207)
L'Omar sent amor per Roma (208-223)
UN MÓN MILLOR: Els recursos naturals
UN MÓN MILLOR: Vida sana
UN MÓN MILLOR: La memòria

L’escenari d’aquesta unitat està relacionat amb l’Univers i la Terra i els diversos elements que el conformen. Amb aquest escenari de fons, els alumnes treballaran explicacions sobre situacions viscudes per ells mateixos o per persones del seu entorn, aprendran a escriure-les i llegiran com és la vida en una illa perduda enmig de l’oceà.

 • Proposeu als alumnes que facin l’activitat inicialPICTO%20nou.ai del quadern interactiu. La poden fer individualment o entre tots.
 • Les activitats que us proposem en el còmic d’entrada de la unitat us serviran per a treballar la competència comunicativa i lingüística i per a sondejar els coneixements previs dels alumnes sobre diversos aspectes. A més a més, el treball col·lectiu d’aquesta activitat afavoreix l’agilitat en l’ús del vocabulari, el domini del llenguatge, la comunicació amb els companys i les companyes de classe i, finalment, l’ampliació de coneixements previs dels alumnes.
 • Demaneu als alumnes que observin la làmina, que llegeixin el còmic i que, després, facin les activitats proposades sobre les paraules relacionades amb l’Univers i la Terra. A continuació, demaneu-los que contestin aquestes preguntes de forma oral:
  • Quants personatges intervenen en el còmic?
  • Què estan mirant els nois i les noies a la pantalla de l’ordinador?
  • Quina paraula es defineix i té un doble sentit?
 • Establiu un diàleg sobre la composició de la Terra i sobre l’espai que ocupen els mars i els oceans.
 • Proposeu a alguns alumnes que dibuixin a la pissarra l’Univers i que escriguin el nom dels planetes que coneixen.
 • Demaneu-los que expliquin alguna experiència viscuda que tingui relació amb el mar o l’oceà.
 • Comenteu altres històries famoses de naufragis i nàufrags, ja siguin reals o fruit de la ficció literària o cinematogràfica.
 • Per a organitzar el treball de la unitat i adaptar els objectius, els continguts, les competències bàsiques i els criteris d’avaluació al vostre grup classe, disposeu de la programació en format de texticones_recursos%202.ai o en PDFicones_recursos%202.ai.

Àudio

00:00

x