Unitat 0 (06-09)
El mar, com més té, més brama (12-27)
Cel rogent, pluja o vent (28-43)
A la vora del riu no hi facis el niu (44-61)
Qui fa marrada, torna a casa (62-77)
Qui tira floretes, tira amoretes (82-99)
Brams d'ase no arriben al cel (100-115)
Qui no corre, vola (116-133)
Qui té boca s'equivoca i qui té nas es moca (134-149)
A camí llarg, passaccurta (154-171)
Qui té bon veí, té bon matí (172-187)
Qui no té feina, el gat pentina (188-205)
Qui dia passa, any empeny (206-221)
UN MÓN MILLOR: La sostenibilitat
UN MÓN MILLOR: La biodiversitat
UN MÓN MILLOR: Els drets humans
  • Abans de començar, feu que els alumnes s’adonin que el llenguatge no verbal és molt freqüent en la nostra vida i que cadascun coneix un gran nombre de gestos que, sols o acompanyats de paraules, usem sovint: alçar i abaixar el cap per dir sí, alçar les espatlles per dir que no se sap...
  • Proposeu-los que enumerin i facin els gestos que coneguin i que en diguin el significat. Podeu fer el mateix amb els signes o senyals que ens envolten, com ara el semàfor, les ratlles del pas de vianants...
  • A continuació, demaneu als alumnes que escoltin atentament l’àudio del text oralicones_recursos%202.ai com a mínim dues vegades i que relacionin les quatre situacions dramatitzades amb cada un dels dibuixos que hi ha en les pàgines del llibre de l’alumne. Disposeu de la transcripció del text oral en les pàgines finals d’aquesta guia i en format PDF descarregableicones_recursos%202.ai.
    • Si disposeu de PDI, podeu projectar el PDF de la transcripció del text oral i utilitzar l’eina de la cortina o del focus perquè els alumnes puguin seguir el text. Això facilitarà la comprensió oral del text en cas de dificultat. Si no disposeu de PDI, els alumnes poden trobar les transcripcions dels textos orals en les pàgines finals del seu llibre.

ESCOLTA

El dibuix A correspon a la situació 3. El dibuix B correspon a la situació 4. El dibuix C correspon a la situació 2. El dibuix D correspon a la situació 1.

ANALITZA I COMPRÈN

  • A No. Perquè el nen escolta música i no sent la nena que el crida. No. B Sí. Perquè el plor i els gestos del nen indiquen a la mare que s’ha fet mal. Sí. C No. Perquè parlen llengües diferents. No. D Sí. Perquè coneixen el significat dels colors del semàfor. Sí.
  • Es comuniquen amb un llenguatge propi. Els gossos borden, els gats miolen...
  • Resposta oberta.

PREPARA

1 Bordant i miolant, cantant i fent mímica, amb gestos, amb els sentits (vista i oïda), perquè miren la televisió.

2 Resposta procedimental.

3 Presentador de notícies: llenguatge oral; àrbitre en un partit de bàsquet: amb gestos, principalment; una persona muda: amb la llengua dels signes (gestos); una escriptora: amb la llengua escrita; un cantant: amb la paraula cantada i amb música; un gat: miolant.

EXPLICA’T

Resposta procedimental.

Àudio

00:00

x