Unitat 0 (5-8)
Què t'ha passat? (11-24)
Quina bona olor! (25-38)
Anem a comprar (39-52)
Quants serem a dinar? (53-66)
Fem barri (71-84)
Al poble hi ha visites! (85-98)
Comença la sessió! (99-112)
Juguem al bosc (113-126)
Quina pluja! (131-144)
Ja ve la primavera! (145-158)
Qui brama? (159-172)
Què hi plantarem? (173-186)
TEMPS DE... tardor · hivern
TEMPS DE... hivern · primavera
TEMPS DE... primavera · estiu

...TALLER D’ESCRIURE

 • Quan els alumnes hagin explicat com es van fer mal, demaneu-los que facin una valoració de la seva narració i que pintin l’emoticona que expressi millor el seu estat d’ànim amb relació al treball realitzat.
 • Per a complementar el text model que es treballa en el llibre, podeu repartir als alumnes una altra mostra de text narratiu que trobareu en un PDF descarregableicones_recursos%202.ai. Es tracta d’una narració breu, amb imatges, sobre les vacances d’estiu de dos germans. Llegiu-lo i demaneu als alumnes que es fixin en les fotografies. Després, feu-los les preguntes següents:
  • Què ha passat?
  • On passaven les vacances?
  • Com s’ha acabat?
  • La Laia i en Pol, què us sembla que són: amics, veïns, germans...? Què us ho fa pensar?
 • Com a activitat d’ampliació, pregunteu als alumnes on han passat les vacances d’estiu i amb qui hi han estat, quines activitats han fet, què els ha passat, etc. Demaneu-los que expliquin amb tres o quatre dibuixos alguna activitat o anècdota de les vacances i, si ho creieu oportú, que escriguin una frase que expliqui cada un dels dibuixos que han fet. Feu servir aquest PDFicones_recursos%202.ai. Podeu demanar-los que portin una fotografia de les vacances i que l’enganxin en el primer requadre en lloc de fer-hi un dibuix.

LECTURA I COMPRENSIÓ...

 • Abans de la lectura, formuleu als alumnes les preguntes inicials d’activació i anticipació. També podeu fer-los les preguntes següents: Quins contes de princeses coneixeu? Qui és la Ventafocs? I la Blancaneu?
  • Feu que els alumnes formulin hipòtesis sobre el contingut de la lectura a partir del títol i les il·lustracions. Demaneu-los que expliquin què es veu en cada un dels dibuixos: Qui deuen ser les noies del primer dibuix? Per què hi ha una escala al costat del llit? Què li fa mal a la noia? Per què creieu que li fa mal?
 • Lectura del text (lectura de les frases en grup i audició del text, formulació de preguntes que en controlin la comprensió i explicació del vocabulari rellevant per a la comprensió del text).
  • Primer, feu una lectura col·lectiva de les frases.
  • A continuació, llegiu en veu alta el conte complet. En trobareu la transcripció en les pàgines finals del llibre de l’alumne i en un PDF descarregable icones_recursos%202.ai.
  • Atureu la lectura i demaneu als alumnes que relacionin el fragment que han escoltat amb el dibuix corresponent (primer dibuix: dos primers paràgrafs; segon dibuix: fins a “matalassos de ploma”; tercer dibuix: fins a “quina nit!”; quart dibuix: la resta del text).
  • Proposeu als alumnes l’audició del texticones_recursos%202.ai.

Àudio

00:00

x