Unitat 0 (5-8)
Què t'ha passat? (11-24)
Quina bona olor! (25-38)
Anem a comprar (39-52)
Quants serem a dinar? (53-66)
Fem barri (71-84)
Al poble hi ha visites! (85-98)
Comença la sessió! (99-112)
Juguem al bosc (113-126)
Quina pluja! (131-144)
Ja ve la primavera! (145-158)
Qui brama? (159-172)
Què hi plantarem? (173-186)
TEMPS DE... tardor · hivern
TEMPS DE... hivern · primavera
TEMPS DE... primavera · estiu

TU JA HO SAPS!

 • Com a activitat complementària, demaneu als nens i les nenes que canviïn les vocals dels mots següents i formin paraules noves: neu (nau, niu, nou) peu (pau, piu, pou), dau (deu, diu), ulls (alls, ells), pit (pet, pot), (mi, mu), etc.
 • Com a activitat d’ampliació, llegiu-los les frases inacabades següents perquè les completin oralment i formin rodolins:
  • He vist un gripau de color _.
  • Si no vigileu, us fareu mal al _.
  • A l’estiu, molts ocells fan el seu _.
  • Prenc brou i menjo un _.
  • La Paula para la _.
  • En Manel fa volar un _.
  • En Lluís menja un tall de _.
  • L’Oriol marca un _.
 • Teniu també a la vostra disposició dues activitats interactives per a consolidar l’aprenentatge de les vocals: Les vocals (I)icones_recursos%202.ai i Les vocals (II)icones_recursos%202.ai.

TALLER ORAL...

 • Comenteu als alumnes l’objectiu de la secció: explicar alguna cosa que els hagi passat, en aquest cas, com es van fer mal.
 • Demaneu-los que escoltin atentament l’àudio del text oralicones_recursos%202.ai com a mínim dues vegades. Podeu trobar les transcripcions dels textos orals en les pàgines finals del llibre de l’alumne i en format PDF descarregableicones_recursos%202.ai.
  • Si disposeu de PDI, podeu projectar el dibuix de la pàgina d’entrada d’aquesta unitat i utilitzar l’eina del focus per a assenyalar els detalls del dibuix que us interessi.
 • Demaneu als nens i les nenes que tornin a escoltar el text i, si ho creieu oportú, formuleu-los les preguntes de comprensió oral següents:
  • Qui us sembla que és la persona que diu a en Nico i la Sira que vigilin?
  • La Sira, per què té el melic vermell?
  • Qui s’ha fet mal primer: la Sira o en Nico?
  • Qui cura en Nico? Com el cura?

Àudio

00:00

x