El mar, com més té, més brama (12-27)

L’escenari d’aquesta unitat és la Terra: l’entorn físic i el lloc on vivim. L’aigua, i concretament el mar, té una gran presència al nostre planeta. Per aquest motiu, hem situat l’escenari a la platja. Amb aquest escenari de fons, els nens i les nenes reflexionaran sobre el fet comunicatiu —la manera com ens comuniquem, el llenguatge verbal i no verbal, la comunicació dels animals...—, consolidaran l’ordre alfabètic i treballaran la cançó com a mitjà d’expressió i comunicació.

 • Si encara no heu vist el vídeo inicial de la unitaticones_recursos%202.ai, passeu-lo a classe. Us aportarà moltes idees per a motivar els nens i les nenes, que podran començar a trobar respostes als interrogants del tema de la unitat.
 • La pista de l’endevinalla us pot servir per a sondejar els coneixements previs dels alumnes sobre l’abecedari i l’ordre alfabètic.
 • Quan els alumnes hagin resolt l’endevinalla del llibre (el mar), pregunteu-los si els agrada anar a la platja i per què. Demaneu-los també que expliquin què veuen en el dibuix. Podeu fer les preguntes següents:
  • Què fan els nens i les nenes del dibuix?
  • Quins animals hi apareixen?
  • Coneixeu alguna cançó que passi al mar? Quina?
 • Demaneu-los que imaginin qui són els nens i les nenes del dibuix i pregunteu-los també si els reconeixen en els llibres de les altres àrees del curs.
 • Per a organitzar el treball de la unitat, la programació us permetrà adaptar els objectius, els continguts, les competències bàsiques i els criteris d’avaluació al vostre grup classe. Disposeu de la programació d’aquesta unitat en format texticones_recursos%202.ai i en format PDFicones_recursos%202.ai.

Àudio

00:00

x